petek, 21. junij 2024
POIŠČI

NOVICE

sreda, 5. november 2014 ob 00:00, ogledov: 6446

Javni razpis za oddajo v najem ali skrbništvo planinskega doma pri Gospodični na Gorjancih

Planinsko društvo Krka Novo mesto
Objavil(a): Matej Ogorevc
Na podlagi sprejetih sklepov 29. seje upravnega odbora Planinskega društva KRKA Novo mesto z dne 4. 11. 2014 objavljamo javni razpis za oddajo v najem ali skrbništvo Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih z zbiranjem pisnih ponudb.
Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih na višini 828 m, (v nadaljevanju: Planinski dom pri Gospodični) je planinski dom, vpisan na seznam planinskih koč pri Planinski zvezi Slovenije. Lastnik objekta in pripadajočega zemljišča je Planinsko društvo Krka Novo mesto 90% in PZS 10%. V Planinskem domu pri Gospodični se lahko opravlja dejavnost planinskih koč, ki jo opredeljuje Pravilnik o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč Planinske zveze Slovenije.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bomo upoštevali: 
• izpolnjevanje pogojev tega javnega razpisa (pogoji so razvidni v pripravljeni pogodbi o najemu, ki jo lahko dvignete na sedežu društva), 
• oceno primernosti dejavnosti, ki jo ponudnik predlaga v Domu pri Gospodični glede na namembnost planinskega doma, 
• doseženo raven kakovosti ponudnika, 
• ponujeno ceno najema, 
• druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
 
Pisni ponudbi priložite naslednje priloge: 
• izjavo, da ponudnik sprejema pogoje tega javnega razpisa, 
• obseg kakovosti ponudnika (življenjepis z navedbo dosedanjih osebnih dogodkov, izobraževanj in zaposlitev, fotokopijo spričeval o doseženi     izobrazbi in usposobljenosti, pisna priporočilna pisma), 
• programski načrt Planinskega doma pri Gospodični (glej v prilogi), 
• navedbo datuma začetka delovanja, 
• potrdilo o registraciji ponudnika za opravljanje dejavnosti in priglasitveni list Davčnega urada.
 
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki bodo ob enakovrednem izpolnjevanju vseh ostalih pogojev tega javnega razpisa, pri kadrovskem načrtu za izvajanje gostinske, nastanitvene in turistične dejavnosti izkazali možnost razvoja družinskega oskrbništva Planinskega doma pri Gospodični. V načrt naj bi bili vključeni predvsem najožji družinski člani, ki se bodo v obdobju, za katerega se bo sklepala najemna pogodba, prizadevali s pridobivanjem ustrezne izobrazbe za izvajanje dejavnosti planinskih koč. Interesentom bo po 
predhodnem dogovoru omogočen ogled Planinskega doma pri Gospodični na Gorjancih, z najožjim izborom ponudnikov pa bo opravljen tudi razgovor. Pred sklenitvijo pogodbe mora ponudnik predložiti tudi izjavo za resnost ponudbe in dokazilo o vplačani varščini v višini pet mesečnih najemnin.
 
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena petletna najemna pogodba za obdobje petih let od 8. 05. 2015 do 8. 05. 2020.
 
Popolno pisno ponudbo pošljite na naslov: Planinsko društvo KRKA Novo mesto, Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto, s pripisom "NAJEM PLANINSKEGA DOMA" v zapečateni kuverti z oznako »NE ODPIRAJ«, najkasneje do 30. novembra 2014. K pisni ponudbi predložite tudi vse zahtevane priloge.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od zaključka razpisa. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru skleniti pogodbo o najemu Planinskega doma pri Gospodični. PD Krka Novo mesto si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

Dodatne informacije: Anton Progar, +38641693 195 ali pd.krka.nm@gmail.com.

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije
Mladinski svet Slovenije

NAPAKA: ne najdem RSS datoteke...
Urad Republike Slovenije za mladino