nedelja, 26. maj 2024
POIŠČI

Predstavitev projekta

»Priložnosti za mlade v planinstvu«

Izvajalec projekta: Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija pri PZS
Vrednost projekta: 40.000 €.
Obdobje izvajanja: 1.1. 2014 - 31.12.2014
Kontaktna oseba: Damjan Omerzu

Mladinski odseki planinskih društev so jedro mladinskega dela v naši organizaciji. Zagotavljanje aktivnih mladinskih delavcev, ki prevzemajo naloge v organizaciji je vedno izziv. V Mladinski komisij ugotavljamo relativen upad članstva v mladinski populaciji, v primerjavi z ostalimi članskimi skupinami. Ocenjujemo, da del problema izvira iz premajhnega števila možnih aktivnosti za mlade. Seveda je naša aktivnost zelo razširjena in številčna, ampak mladi potrebujejo dodatne izzive na različnih področjih. S tem projektom odpiramo možnosti, da razvijajo podjetniški potencial, ki izvira iz planinske dejavnosti (planinske koče, dodatne storitve…). Poleg tega pa omogočamo aktivnim mladim tudi spoznavanje dela z različnimi skupinami, v konkretnem primeru z mladimi s posebnimi potrebami. Na ta način zagotovimo nove izkušnje za mladinske delavce in tudi povečujemo vključenost mladih s posebnimi potrebami.

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024
Planinska zveza Slovenije
Mladinski svet Slovenije

NAPAKA: ne najdem RSS datoteke...
Urad Republike Slovenije za mladino