ponedeljek, 11. december 2023
POIŠČI

NOVICE

torek, 28. oktober 2014 ob 00:00, ogledov: 3991

3. seja UO PZS s poudarkom na novostih pri članarini za 2015–2018

Objavil(a): Manca Ogrin
V četrtek, 23. oktobra 2014, je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu potekala 3. seja Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije v tem mandatnem obdobju, ki se je je udeležilo vseh 23 članov. Sejo je vodil predsednik PZS Bojan Rotovnik.

Generalni sekretar PZS Matej Planko je uvodoma predstavil nove sodelavce: poslovno sekretarko Sašo Sitar, predstavnico PZS za odnose z javnostmi Manco Čujež in urednika spletnih strani Mateja Ogorevca. Člani so soglasno potrdili zapisnika 2. seje UO PZS in 1. dopisne seje UO PZS. Predsednik PZS Bojan Rotovnik se je zahvalil Danilu Škerbineku za večletno uspešno delo v predsedstvu Združenja planinskih organizacij alpskega loka CAA.

Generalni sekretar PZS Planko je poročal o aktivnostih širšega pomena v obdobju od pretekle seje UO PZS. Predsednik Rotovnik je dodal tragičen, a medijsko odmeven dogodek: reševalno-iskalno akcijo alpinistov na Kitajskem, ki jo je uspešno prevzel strokovni sodelavec PZS Matjaž Šerkezi. Na pobudo članov UO PZS je podpredsednik Miro Eržen poročal, da PZS ni bila neposredno vpletena v odprtje zavarovane planinske poti na Češko kočo in še nima izdelanih končnih stališč in priporočil. Dotaknili so se tudi težav z najemnico Vojkove koče na Nanosu.

Članica Odbora za priznanja PZS Irena Pečavar Čarman je poročala, da je prišlo 27 predlogov za priznanja. Razložila je vzroke za zavrnitev dveh predlogov, enega, ki naj bi bil poslan po e-pošti, odbor ni prejel. Na svečani podelitvi najvišjih priznanj PZS za leto 2014, ki bo 6. decembra 2014 v Ajdovščini, bodo podelili 14 spominskih plaket in 11 svečanih listin.

Člani UO PZS so soglasno sprejeli sklep o sprejemu novih društev v PZS: PK Kamnik (pod mentorstvom PD Moravče), PK Rimske Toplice (mentorstvo PD Rimske Toplice) in PD Goričko Tromeja (mentorstvo PD Matica Murska Sobota). Sklep o članstvu ŠPD Gre gor ni bil sprejet. Podali so predlog, da se uvedejo kriteriji za ustanovitev novih plezalnih klubov.

Podpredsednik PZS Tone Jesenko je predstavil predlog Odbora za članstvo PZS, da se uvedejo novosti glede članarine za obdobje 2015–2018, ki prinaša kakovostnejše člansko zavarovanje, konkurenčno s pogoji članarine v sosednjih planinskih zvezah. Vključena sta zavarovanje za reševanje v tujini z asistenco in zdravstvena asistenca za vse kategorije članstva (kategorija A+ pokriva območje vsega sveta, preostale kategorije članarine območje Evrope in Turčije). Višina članarine A in A+ ostaja nespremenjena, za druge kategorije se članarina nekoliko dvigne. Odbor za članstvo je predlagal izključitev Planinskega vestnika iz članarine A in A+ pod pogojem, da se zagotovi nemoteno nadaljevanje izdajanja najstarejše slovenske revije, ki bo leta 2015 praznovala 120-letnico. Za to bodo potrebni dodatna promocija, članski popust, prilagoditev vsebin smernicam dela PZS, prerazporeditev sredstev, racionalizacija poslovanja.

Generalni sekretar PZS Planko je izpostavil dodane vrednosti zavarovanja za reševanje v tujini z asistenco in zdravstveno asistenco, primerljivo s Corisom: poškodovancu ne bo treba zalagati denarja za stroške reševanja v tujini, obrnil se bo na klicni center, ki bo urejal vse z zvezi z zdravljenjem in oskrbo. To zavarovanje bo z doplačilom mogoče s planinske dejavnosti razširiti na vse druge dejavnosti (službene poti, smučanje …). S tem članarina postaja primerljiva s članarino avstrijskega ÖAV (vanj je zaradi boljšega zavarovanja včlanjenih že 1500 Slovencev), slovenska vključuje še zavarovanje za primer smrti in invalidnosti.

Člani UO PZS so poročali o odločitvah posameznih MDO PD glede predlaganega povišanja in sprememb članarine ter podali lastna stališča. Nekateri člani so bili proti povišanju zaradi upada članstva, dodatne obremenitve članov v času slabih gospodarskih razmer in pomisleka, da večina planincev ne potrebuje zavarovanja z asistenco v tujini. Predlog so drugi člani podprli zaradi vse bolj razvejane planinske in alpinistične dejavnosti v tujini – ne le pri zahtevnejših podvigih v tujih gorah, predvsem v sosednjih državah in na obmejnih območjih Slovenije (npr. Peca, Gorjanci, Posočje). Vsi se zavedajo pomembnosti Planinskega vestnika kot kulturnega in zgodovinskega glasnika delovanja PZS ter se strinjajo, da je nujno najti načine za ohranjanje revije in njegovo kakovostno vsebino, ki bo nagovorila več članov, tako kot se je tudi upadu članstva v planinskih društvih mogoče izogniti z dodano vrednostjo: kakovostnimi programi, popusti pri nabavi opreme in usposabljanjih, brezplačno izposojo tehnične opreme …

Člani so sprejeli sklep, da se Planinski vestnik izključi iz članarine kategorij A in A+, da se zagotovi 25 % popusta pri naročnini za člane PZS in da PZS iz ostanka lastnih sredstev zagotovi pokrivanje dela primanjkljaja pri delovanju PV, če bo ta nastajal zaradi zmanjšanja števila naročnikov. Prav tako so sprejeli sklepa o povišanju članarine za obdobje 2015–2018 in potrdili nov Pravilnik o članstvu posameznikov.

udelezenci_3._seje_uo_pzs_foto_manca_cujez 
Prisotni na 3. seji UO PZS, foto Manca Čujež

Strokovna delavka v računovodstvu PZS Urša Mali je predstavila informacijo o finančnem poslovanju PZS za obdobje januar–avgust 2014, generalni sekretar PZS Planko pa delitev sredstev planinskega sklada: KA za program SMAR, KTK za Slovensko turnokolesarsko pot, KPP za vzdrževanje planinskih poti, MK za razvojne projekte mladih, KGVN za izdajo zgibanke o varovanju gorske narave, OUP za zloženke s preventivno vsebino, KŠP za izvedbo tekme svetovnega pokala v športnem plezanju v Kranju. Člani so soglasno podprli predloge.

UO PZS je soglasno sprejel sklep o povišanju cene in naročnine na Planinski vestnik (3,9 € na številko in 39 € za letno naročnino), potrdil seznam nepremičnin, na podlagi katerih se bo uredil status nepremičnin v poslovnih knjigah PZS, ter soglasno sprejel sklep, s katerim je UO PZS potrdil izhodišča za pripravo podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2015.

Vodja Odbora za založništvo in informiranje Slavica Tovšak je predstavila posodobljene smernice planinskih medijev in sodelovanja z javnostmi. Da bo Planinski vestnik bolj odražal dejavnost organizacije, ki ga financira, uredništvo PV pripravlja novo programsko zasnovo. Obvestila PZS so interno glasilo za zakonodajne in uradne objave. Aktualne novice so ažurno predstavljene na spletni strani PZS. E-novice, komuniciranje z mediji in krizno komuniciranje ostajajo nespremenjeni, odločiti se je treba o obliki Planinskega kažipota.

Člani so potrdili smernice, opozorili pa še na pomen vsebine PV za informiranje o delovanju organizacije ter predlagali močnejše sodelovanje z drugimi mediji za populariziranje planinske dejavnosti. Član uredništva PV Dušan Škodič je potrdil, da bo uredništvo po svojih najboljših močeh poskrbelo za kakovostne in raznolike vsebine. Generalni sekretar PZS Planko je predstavil dogovore za razširitev oglasnega trženja.

UO PZS je soglasno sprejel sklep o potrditvi Pravilnika Odbora za usposabljanje in preventivo, ki ga je predstavil strokovni sodelavec PZS Matjaž Šerkezi.

Po poročilu načelnika Komisije za planinske poti Igorja Mlakarja, ki po volilnem zboru 17. 10. ostaja načelnik te komisije, so člani podali soglasje k Pravilniku KPP in soglasje k izvoljenim članom izvršnega odbora KPP.

UO PZS je dal soglasje k Pravilniku o delu MDO PD Koroške in Pravilniku o delu MDO Pomurja.

UO PZS je na predlog predsednika Rotovnika imenoval dodatna člana delovne skupine za pripravo programskih vodil PZS: Danila Škerbineka (APD Kozjak Maribor) in Marijo Štremfelj (PD Kranj), dodatnega člana Odbora za založništvo in informiranje PZS Gorazda Goriška (PD Rovte) ter dodatno članico Raziskovalne skupine PZS Petro Zupet (AK Vertikala).

Načelnik Komisije za športno plezanje PZS Aleš Pirc je podal informacije o novih sodnikih pripravnikih in opremljevalcih plezališč, izvedenih tekmah v ŠP in uspehih slovenskih plezalcev v Sloveniji in tujini. Izvedbo tekme za SP v športnem plezanju, ki bo 15. in 16. novembra v Kranju, vodi Tomo Česen, Pirc je izpostavil, da zaradi vse višjih stroškov tekme prihodnje leto morda ne bo. Potrdil je tudi skladnost pregleda namenske porabe sredstev.

Slavica Tovšak je v imenu Raziskovalne skupine PZS prosila za predloge možnih naslovov diplomskih nalog ter v imenu Odbora za založništvo in informiranje PZS napovedala skorajšnji izid vodnika Razširjena slovenska planinska pot in izrazila željo, da čim več PD pristopi k prednaročilu, sploh društva s kočami, kjer vodi razširjena SPP.

Naslednja seja UO PZS bo v četrtek, 15. januarja 2015.

Manca Čujež

 


Fotogalerija

 foto Manca Čujež

 foto Manca Čujež1 / 8

 foto Manca Čujež2 / 8

 foto Manca Čujež3 / 8

 foto Manca Čujež4 / 8

 foto Manca Čujež5 / 8

 foto Manca Čujež6 / 8

 foto Manca Čujež7 / 8

 foto Manca Čujež8 / 8

 
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2023

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije
Mladinski svet Slovenije

NAPAKA: ne najdem RSS datoteke...
Urad Republike Slovenije za mladino