petek, 19. julij 2024
POIŠČI

NOVICE

ponedeljek, 18. maj 2015 ob 10:45, ogledov: 5397

Razpis KPP PZS za sofinanciranje usmerjevalnih tabel v letu 2015

Objavil(a): Katarina Kotnik
KPP PZS objavlja razpis za sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na izhodiščih in križiščih planinskih poti.
Komisija za planinske poti PZS na podlagi sklepa 3. seje objavlja
 
RAZPIS
 
za sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na izhodiščih in križiščih planinskih poti 

Na razpis se lahko prijavijo planinska društva, ki vzdržujejo planinske poti (skrbniki poti) in pri svojem delu izpolnjujejo sklepe Skupščine PZS in UO PZS, ter imajo izpolnjene vse obveznosti iz preteklih razpisov KPP PZS.
 
S prijavo na razpis se planinsko društvo zavezuje, da bo na svoje stroške postavilo usmerjevalne table in o tem naredilo poročilo. Table morajo biti postavljene najkasneje do 30. septembra 2015, kar je tudi zadnji rok za oddajo poročil.
 
Višina sofinanciranja:

Višina sredstev, ki se namenja za postavitev usmerjevalnih tabel je 30.000 €. Prijavljenim planinskim društvom se odobri: 
 • za popolne vloge oddane do vključno 1. julija 2015 je višina sofinanciranja 75 %
 • za popolne vloge oddane do vključno 1. avgusta 2015, je višina sofinanciranja 50 %.
   
Popolna prijava vsebuje:
 • skice usmerjevalnih tabel v Microsoft Word datoteki na predlogah, ki so priloga tega razpisa
 • skupno število usmerjevalnih tabel, pritrdilnih konzol in drogov;
 • podatek o načinu pritrditve usmerjevalne table (kovinski drog, lesen drog, zid...);
 • podatek o lokaciji usmerjevalnih tabel, tj. koordinate in/ali zemljevid, iz katerega je razvidno, na katerem stojišču stojijo posamezne usmerjevalne table.
   
Postopek naročila in poročanja:
 • PD se prijavi na razpis z izdelanimi predlogami za usmerjevalne table in po izstavljenem predračunu potrdi naročilo.
 • PZS izstavi PD račun za polno ceno tabel in materiala, ki ga PD poravna v celoti pred prevzemom.
 • PD prevzame in namesti table, ter po končani namestitvi pošlje na KPP pisno poročilo na ustreznem obrazcu, ki je priloga razpisa.
 • Poročilo mora vsebovati tudi fotografijo križišča, oziroma mesta, kjer je pritrjena tabla pred in po namestitvi usmerjevalnih tabel.
 • Ko so izpolnjeni vsi pogoji (poročilo mora biti poslano do zgoraj navedenega roka), PZS posreduje skupno poročilo Fundaciji za šport, ki sprosti odobrena sredstva. Planinskemu društvu se do konca leta 2015 povrne delež financiranja v višini, kot je določeno s tem razpisom.
 • PD je dolžno pri obveščanju javnosti o postavljenih usmerjevalnih tablah navesti, da je postavitev usmerjevalnih tabel sofinancirala PZS s podporo Fundacije za šport.
 
V kolikor prijavitelj v času izvajanja ugotovi, da sprejetih obveznosti ne more izvesti mora o tem nemudoma pisno obvestiti KPP PZS.
 
V kolikor bo KPP PZS ugotovila, da table niso bile nameščene pravočasno zaradi malomarnosti prijavitelja, prijavitelj poročila ni oddal do roka, ali da je prijavitelj posredoval nepopolno ali lažno poročilo o postavitvi, bo prijavitelj dolžan plačati polno ceno usmerjevalnih tabel in kriti vse nastale stroške.

Velikost in oblika tabel:
 • en ali dva napisa: usmerjevalna tabla dimenzije 145x500 mm (mala usmerjevalna tabla)
 • trije ali štirje napis: usmerjevalna tabla dimenzije 200x500 mm (velika usmerjevalna tabla)
Oblika tabel in napisi so v skladu z Zakonom o planinskih poteh in Pravilnikom o označevanju in opremljanju planinskih poti. Na usmerjevalnih tablah je v levem spodnjem delu dovoljeno dodati naziv sponzorja poti, če le-ta obstaja. V desnem spodnjem delu se poleg PD, skrbnika poti, obvezno navede tudi PZS, v desnem zgornjem kotu pa se poleg nadmorske višine stojišča table lahko navede ledinsko ime kraja, kjer bo tabla postavljena.
 
Prijave:
Do vključno 1. avgusta 2015, po elektronski pošti na naslov: pota@pzs.si. Naziv sporočila naj bo »Prijava na razpis KPP za usmerjevalne table«.

V kolikor bo na razpis prispelo več vlog, kot je razpisanih sredstev, bo upoštevan vrstni red prispelih vlog.

Dodatne informacije in pojasnila dobite pri strokovni sodelavki KPP Katarini Kotnik, na elektronskem naslovu katarina.kotnik@pzs.si ali na telefonski številki 01 320 94 61.

Igor Mlakar,
načelnik KPP PZS 
Bojan Rotovnik,
predsednik PZS 
 
 
Priloge:
ZIP Predloge za table (92 kB)
ZIP Obrazca za poročilo (15 kB)
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije
Mladinski svet Slovenije

NAPAKA: ne najdem RSS datoteke...
Urad Republike Slovenije za mladino