petek, 21. junij 2024
POIŠČI

NOVICE

nedelja, 10. maj 2015 ob 09:45, ogledov: 5369

Razpis za pridobitev statusa trener / trenerka MSS

Objavil(a): Matej Ogorevc
Izkušene mladinske trenerke in trenerji, vabljeni, da se prijavite na razpis in postanete trener/-ka mladinskih voditeljev.
Vabimo vse izkušene mladinske trenerke in trenerje (v nadaljnjem besedilu: trener), da se prijavite.
 
KDO JE TRENER MLADINSKIH VODITELJEV
Trenerji so izvajalci neformalnih izobraževanj, kot so: seminarji, usposabljanja, delavnice itd.
 
Trenerji mladinskih voditeljev imajo v mladinskih organizacijah čedalje pomembnejšo vlogo. Poleg usposabljanja mladinskih voditeljev prevzemajo tudi naloge strategov in vizionarjev organizacij. Najpogostejša vloga trenerja je vloga voditelja programa usposabljanj. Tak program je zaključena celota vsebin, ki jih trener v določeni časovni enoti posreduje skupini udeležencev.
 
Trener nastopa (hkrati ali zaporedoma) v različnih vlogah:
 • načrtovalec, voditelj in izvajalec usposabljanj,
 • trener veščin,
 • fasilitator učnih procesov,
 • strateg,
 • avtor gradiv in didaktičnih pripomočkov,
 • organizator srečanj mladinskih voditeljev,
 • svetovalec,
 • mentor - spremljevalec,
 • coach.
 
KAJ JE BAZEN TRENERJEV MSS
Bazen trenerjev MSS je delovna skupina vseh trenerjev MSS. Skrbi za razvoj izobraževanj pri MSS, izvajanje izobraževanj za MSS in v drugih organizacijah, pripravo publikacij in dokumentov na temo neformalnega izobraževanja ter interno prenašanje znanja med člani skupine.
KDO SO TRENERJI MSS
Trenerji MSS so skupina mladinskih trenerjev, sestavljena iz do trideset najboljših trenerjev mladinskega sektorja v Sloveniji z znanjem in izkušnjami dela v mladinskih organizacijah, ki delujejo na nacionalnem nivoju. Ker prihajajo iz zelo različnih matičnih organizacij, kot celota pokrivajo zelo širok spekter znanj in izkušenj. Trenerji MSS se združujejo v delovno skupino, imenovano Bazen trenerjev MSS.
 
Prednosti statusa trener MSS:
 • članstvo v Bazenu trenerjev MSS;
 • članstvo na e-poštni listi trenerjev MSS in prejemanje aktualnih novic o aktivnostih MSS, razpisih, projektih in ostalih priložnostih za trenerje;
 • članstvo v Facebook skupini trenerjev MSS;
 • možnosti udeležbe na usposabljanjih za trenerje doma in v tujini brezplačno ali pod ugodnimi pogoji;
 • možnost vodenja usposabljanj, izobraževanj in drugih dogodkov, ki jih organizira MSS, plačanih po tarifah MSS;
 • prenos znanja trenerjev na druge trenerje, možnosti izvajanja projektov preko MSS;
 • možnost samopromocije preko trenerskega portfelja na spletni strani MSS.
 
Dolžnosti trenerja MSS:
 • udeležba na vsaj enem trenerskem vikendu - predvidena sta dva trenerska vikenda (2-dnevno srečanje) dve dneva na leto;
 • udeležba na vsaj enem koordinacijskem sestanku trenerjev - predvideni so trije sestanki na leto (med tednom, v popoldanskem/večernem času);
 • sodelovanje v eni izmed delovnih skupin (po izboru trenerja);
 • v primeru udeležbe na izobraževanju za trenerje (preko MSS), na naslednjem srečanju trenerjev pripraviti predstavitev - prenos znanja na druge trenerje;
 • aktivno sodelovanje na e-poštni listi trenerjev;
 • izpolniti in ažurno dopolnjevati svoj trenerski portfelj na spletni strani MSS;
 • izpolnjevati vse individualne dogovore pri vodenju izobraževanj in dogodkov za MSS.
 Od trenerja MSS se pričakuje, da zna načrtovati, pripraviti in izvesti izobraževanje za druge mlade in hkrati tudi ostale družbene skupine, skladno z jasno zastavljenimi cilji; da dobro pozna okolje, v katerem deluje, ter da zna javno nastopati.
POGOJI IN POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA TRENER MSS
 
 1. Pogoji za pridobitev statusa trener MSS
 2. Izkušnje s kontinuiranim vodenjem skupin mladih (ne le vodenje posameznih dogodkov, temveč vodenje skupin, ki so skupaj vsaj nekaj mesecev);
 3. izkušnje z vodenjem mladinskih projektov;
 4. izkušnje s pripravo in izvedbo usposabljanj za mladinske voditelje;
 5. starost od vključno 21 let do vključno 35 let;
 6. udeležba na več usposabljanjih za mladinsko delo;
 7. udeležba na usposabljanju za trenerje v mladinskem delu (prej usposabljanje za trenerje mladinskih voditeljev) v izvedbi MSS ali na primerljivem (glede na spodaj navedene kriterije) usposabljanju v drugih organizacijah (vsaj 90 % prisotnost);
 8. opravljen projekt, ki je sestavni del usposabljanja (v lastni organizaciji ali na MSS), oziroma drugo izvedeno izobraževanje (usposabljanje ali druga daljša izobraževalna aktivnost), kjer je kandidat delal kot trener v zadnjem letu;
 9. oddano ustrezno pripravljeno poročilo o projektu oziroma izvedenem izobraževanju (iz točke 7).
Kriteriji, ki jih mora izpolnjevati usposabljanje za trenerje, da se smatra za primerljivo usposabljanju za trenerje mladinskih voditeljev v izvedbi MSS:
 • organizira ga OČ MSS ali druga institucija;
 • traja vsaj 32 pedagoških ur;
 • zajema naslednje vsebine:
o vloga mladinskih voditeljev in trenerjev v mladinski organizaciji,
o delo z mlajšimi odraslimi,
o zakonitosti učinkovitega učenja,
o načrtovanje usposabljanja,
o izvedba usposabljanja, stik s skupino in posamezniki,
o metode dela na usposabljanjih,
o vrednotenje usposabljanja,
o priprava gradiv,
o timsko delo kot način priprave usposabljanja;
 • izvajalci izobraževanja imajo ustrezne reference.
Postopek pridobitve statusa trener MSS
Enkrat letno MSS prek spletne strani (in ostalih običajnih kanalov obveščanja) objavi Razpis za pridobitev statusa trener / trenerka MSS, s katerim zainteresirane trenerje povabi h kandidaturi za trenerje oziroma trenerke MSS. Kandidati in kandidatke (v nadaljnjem besedilu: kandidati) se prijavijo v roku, ki je praviloma vsaj 7 dni od objave razpisa, in na način, ki je opredeljen v razpisu.
Komisija pregleda prispele prijave z življenjepisi in poročili (1. krog izbora). Izbere kandidate, ki ustrezajo zahtevam - te kandidate se povabi na osebni razgovor (2. krog izbora), ostale se obvesti o zavrnitvi.
PRIJAVA
Prijave pošljite na e-naslov prijave@mss.si (z zadevo: trener MSS) ali priporočeno po pošti na naslov: MSS, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana (s pripisom - Trener MSS); do vključno 21. maja 2015 do 12.00. Komisija bo preučila ustreznost kandidatov in jih obvestila o rezultatih do vključno 2. junija 2015.
 
Prijava po e-pošti je veljavna, ko prejmete potrditveno sporočilo.

PDF Razpis (celotno besedilo) (470 kB)
 
Rok Primožič, l.r. Neža Repanšek, l.r.
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije
Mladinski svet Slovenije

NAPAKA: ne najdem RSS datoteke...
Urad Republike Slovenije za mladino